Financat

NISMA për Kosovën ka publikuar Raportet Financiare të vitit 2014, 2015 dhe 2016.

NISMA për Kosovën ashtu si edhe subjektet tjera parlamentare në Republikën e Kosovës financohet nga Buxheti i Republikës së Kosovës, respektivisht nga Fondi për mbështetjen e subjekteve politike si dhe nga kontributet në mjete financiare nga anëtarësia dhe donatorët tjerë.

NISMA për Kosovën iu njofton se Strukturën dhe Pasyrat e të ardhurave financiare e kemi raportuar çdo vit pranë KQZ-së, duke e respektuar në tërësi ligjin nr. 3/L-174.

Këtu gjeni të bashkangjitur Raportin Financiar të vitit 2015.