Dokumente

Dokumente

 • THE PROGRAM PRINCIPLES AND THE STATUTE

  The Social Democratic NISMA   THE PROGRAM PRINCIPLES AND THE STATUTE   Introduction The pathway of the Kosovo Albanian people to freedom, independence and democracy...

 • STATUTI

  S T A T U T I Neni 1 Emri 1. NISMA Socialdemokrate është parti politike me orientim ideor Socialdemokrat. NISMA është bashkim vullnetar i...

 • Programi

  PROGRAMI Hyrje Rruga e popullit shqiptar të Kosovës deri te liria, pavarësia e demokracia ishte sa e gjatë e po aq e vështirë. Edhe më...

 • PARIMET

  NISMA SOCIALDEMOKRATE PARIMET THEMELORE ​ Hyrje Rruga e popullit shqiptar të Kosovës deri te liria, pavarësia e demokracia ishte e gjatë dhe e vështirë. Fatkeqësisht,...